փակիր գրադարանի այս բաժինը 1916
Դիտել փաստաթուղթը "Ժողովրդական-պատկերազարդ" տարեցոյց 1917 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ամավերջի տեղեկագիր Նոր-Ջուղայի հայոց կենտրօնական Գ.-Քանանեան, Ս. Կատարինեան ազգային երկսեռ դպրոցների եւ Գէորգ-Քանանեան մանկապարտիզի (ուսումնական մաս) 1915-1916
Դիտել փաստաթուղթը Անապատին յուշարձանը: Հտ. Ա: Տետր 1
Դիտել փաստաթուղթը Անապատին յուշարձանը: Հտ. Ա: Տետր 2
Դիտել փաստաթուղթը Անապատին յուշարձանը: Հտ. Ա: Տետր 3
Դիտել փաստաթուղթը Անապատին յուշարձանը: Հտ. Ա: Տետր 4
Դիտել փաստաթուղթը Անապատին յուշարձանը: Հտ. Ա: Տետր 5
Դիտել փաստաթուղթը Անապատին յուշարձանը: Հտ. Ա: Տետր 6
Դիտել փաստաթուղթը Անապատին յուշարձանը: Հտ. Ա: Տետր 7
Դիտել փաստաթուղթը Թէ ինչպէս պէտք է գրադարան-ընթերցարաններ հիմնել եւ կառավարել
Դիտել փաստաթուղթը Թրքահայ ժամանակակից գրողներ
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբեր: Ա. տարի (1916)
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբեր: Երրորդ տարի (1916)
Դիտել փաստաթուղթը Ծիլ: Համար 2
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Գահիրէի հայ երիտասարդաց միութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր եւ գրացուցակ Ուէսդ Հօպօքընի հայկական գրադարանի միութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր հայ որբախնամ ընկերութեան (1916)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր հայրենատենջ միութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համերաշխական բանակցութիւններ (1914-1915)
Դիտել փաստաթուղթը Հայ յեղափոխական կուսակցութիւնները եւ Օսմ. կառավարութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքարան անուանց կաթուղիկոսաց (Աղթամարայ)
Դիտել փաստաթուղթը Հիմնագիր եւ ներքին կանոնագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ղազար Փարպեցւոյ պատմութեան յառաջաբանին նոր ընթերցում մը
Դիտել փաստաթուղթը Նաղաշ Յովնաթանը եւ նրա, Քուչակ Նահապետի ու Սայաթ Նօվայի սէրը
Դիտել փաստաթուղթը Որոշումներ Հ.Յ.Դ. Ամերիկայի շրջանի 22-րդ պատգ. ժողովին
Դիտել փաստաթուղթը Պատերազմին սկիզբը եւ վախճանը
Դիտել փաստաթուղթը Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը XIX դարում: (1800-1870)
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Նախիջեւան-Շարուր-Դարալագեազ-Սալմաստի Եղբայրական օգնութեան կօմիտէի 1914-ի դեկտեմբերի 23-ից մինչեւ 1917-ի յունուարի 1-ը