փակիր գրադարանի այս բաժինը 1902
Դիտել փաստաթուղթը Elementary modern Armenian grammar
Դիտել փաստաթուղթը Исторiя перевода Библiи на армянскiй языкъ
Դիտել փաստաթուղթը Ազատութեան ճանապարհին (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Ազգասէր
Դիտել փաստաթուղթը Ազդանշան
Դիտել փաստաթուղթը Ախուրեան
Դիտել փաստաթուղթը Աղեքսանդր Գավացցի քահանան եւ իր քարոզները
Դիտել փաստաթուղթը Աղքատի հալը
Դիտել փաստաթուղթը Աղքատին պատիւը կամ նախախնամութեան մատը
Դիտել փաստաթուղթը Ամայի դաշտում
Դիտել փաստաթուղթը Ամբոխային տրամաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան եւ առաջին ընթերցարան Ա. Բահաթրեանցի
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան կամ առաջին գիրքը մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Անասնապահութիւնը եւ կաթնատնտեսութիւնը մեր եւ ուրիշ երկրներում
Դիտել փաստաթուղթը Անիծեալ պանդոկը
Դիտել փաստաթուղթը Անիւտան
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբար Նարեկ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ ընթերցանութեան եւ թարգմանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Բ: Տետր Դ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Բ: Տետր Ե
Դիտել փաստաթուղթը Առեւտրական-տնտեսական աշխարհ
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառարան հայերէն-անգղիերէն
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն նամականի (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Առողջ ու հիւանդ երեխայի ոգին
Դիտել փաստաթուղթը Ասխաբադի հայ լուսաւորչական կանանց բարեգործական ընկերութեան ելքի եւ մուտքի տարեկան հաշիւը 1901 թ. մարտի 3-ց մինչեւ 1902 թ. մարտի 3-ը
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածային կատակերգութիւն (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածային հրահանգ հանրապարտուց
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուծոյ ողորմութիւնները եւ մեր մեղքերը
Դիտել փաստաթուղթը Արիւն
Դիտել փաստաթուղթը Արծաթ մանէթի պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ բանաստեղծութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Արմենիա Լինչի
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանը պատմութեան մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծ
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւններ (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Բանտարկեալի մը նօթերը
Դիտել փաստաթուղթը Բարձրագոյն ընթացք թուաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բնագիտական զրոյցներ N1
Դիտել փաստաթուղթը Գերմաներէն քերական եւ զրուցատրական ընթերցարան ի պէտս ազգային վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Գիւղի այրին
Դիտել փաստաթուղթը Գող Մժդօ
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի: Գիրք Բ
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի: Գիրք Գ
Դիտել փաստաթուղթը Գրախօսականք Մոսկվայի կայսերական հնագիտական ընկերութեան հրատարակութեանց վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգոր Արծրունի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգոր-Մանաճիհր Ռաժիկ Միհրան տոհմից
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք կրօնի: Գիրք 2: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք կրօնի: Գիրք 2: Մաս 2
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր կրօնի: Բ տարի
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր կրօնի: Գ տարի
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակութիւն անձին (իմացական, ֆիզիքական եւ բարոյական) կամ խորհրդատու երիտասարտաց
Դիտել փաստաթուղթը Դատաստանի օրը
Դիտել փաստաթուղթը Դէպի Աթէնք
Դիտել փաստաթուղթը Դէպի վեր (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Դժբախտ Թաթոս կամ իսկ քամին այդ միջոցին մռնչում, հառաչում եւ սուլում էր
Դիտել փաստաթուղթը Դիմակ
Դիտել փաստաթուղթը Դիւան Հայոց պատմութեան: Գիրք Ե
Դիտել փաստաթուղթը Դիւցազնօրէն
Դիտել փաստաթուղթը Դիֆտերիտ
Դիտել փաստաթուղթը Դողէրոցք կամ մալարիա
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտի ընտանիք
Դիտել փաստաթուղթը Եկեղեցու եւ պետութեան յարաբերութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէի Վարդապետի վասն Վարդանանց եւ Հայոց պատերազմի եւ քննադատութիւնք Միքայէլ Փաշայի Փորթուգալ (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Եպիփան Կիպրացու «Ἒκθεσις πρωτοκλησιῶν πατριαρχῶν τε καὶ μητροπολιτῶν»
Դիտել փաստաթուղթը Երգիչ Գրիգոր Տալիեանցի քնարը
Դիտել փաստաթուղթը Երեցփոխանական հաշիւ Կօջօրի Հայոց Սուրբ Կարապետ եկեղեցւոյ 1902 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Երիտասարդութիւն եւ ծերութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Եւրոպայի հայ ուսանողական միութեան տեղեկագիր
Դիտել փաստաթուղթը Զանազանութիւն հինգ դարուց: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Զարդանկարք Աւետարանի Մլքէ թագուհւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Զգացմունք
Դիտել փաստաթուղթը Էակներու ծագումն
Դիտել փաստաթուղթը Էլէքտրականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Էլի մէկ զոհ (1902, 2 չհ., 164 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Էլի մէկ զոհ (1902, 2 չհ., 168 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Էմինեան ազգագրական ժողովածու: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ գրացուցակ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ գրացուցակ Պ. Պալենց գրատան (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ համազգային օրացոյց հանրագիտական 1903 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ պատկերազարդ աշխարհագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի Հայոց (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր սկզբունք իրաւագիտութեան քաղաքագիտութեան եւ օրէնսգիտութեան: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր սկզբունք իրաւագիտութեան քաղաքագիտութեան եւ օրէնսգիտութեան: Մաս 2
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր սկզբունք իրաւագիտութեան, քաղաքագիտութեան եւ օրէնսգիտութեան: Մաս 3
Դիտել փաստաթուղթը Ընտիր Հայկազունք
Դիտել փաստաթուղթը Թագաւորութիւն սրտին Յիսուսի
Դիտել փաստաթուղթը Թէոդոր Սալհունի
Դիտել փաստաթուղթը Թիապարտը: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Թիապարտը: Մաս 2
Դիտել փաստաթուղթը Թլուատ Դաւիթ
Դիտել փաստաթուղթը Թող չմեղադրեն
Դիտել փաստաթուղթը Թորոս Լեւոնի
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանական խնդիրների սիստեմատիքական ժողովածու
Դիտել փաստաթուղթը Թուրքերէնէ փոխառեալ բառեր հայերէնի մէջ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Թոքախտ կամ բարակացաւ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Ի՞նչ է երջանկութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Ի՞նչ է կաշու հիւանդութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Իննըսուն եւ ութը տարի առաջ
Դիտել փաստաթուղթը Ինֆլուէնցա կամ նոր ցաւ
Դիտել փաստաթուղթը Իր իտէալը
Դիտել փաստաթուղթը Լերան աղջիկը
Դիտել փաստաթուղթը Լքուած քնար
Դիտել փաստաթուղթը Խեղճերը
Դիտել փաստաթուղթը Խորենացուն Խորենացով պէտք է հասկանալ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Խորտակուած սէր
Դիտել փաստաթուղթը Կաղանդչէք
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր հնչակեան յեղափոխական կուսակցութեան Ամերիկայի նահանգային շրջանակին
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Մարաղայի Հայոց «Արուսեան» կրթական ֆոնդի. հիմնւած է 1902-ի նոյեմբերի 10-ին Մարաղայում
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ուրմիի Գ. Ջանշեան գրադարանական ընթերցարանական ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն ընդհանուր ծխական ժողովների, երեցփոխ ու հաշուետեսաց, քահանայից եւ քահանայ-գործակալաց-Պարսկա-Հնդկաստանի հայոց թեմին
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն հայոց դրամատիկական ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ աստուածպաշտութեան Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կեանքի գնով
Դիտել փաստաթուղթը Կեանքի կերպարանափոխութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Հ. Ալիշանի
Դիտել փաստաթուղթը Կինը եւ տղամարդը
Դիտել փաստաթուղթը Հազարան-բլբուլ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւնք տարեկան հաշուոց 1901 ամի ազգային-կրօնական, բարեգործական եւ կրթական հաստատութեանց Նոր-Ջուղայի եւ չորից դպրոցաց գիւղօրէից
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գաղթականները. Բագու եւ նրանց վերադարձը
Դիտել փաստաթուղթը Հայ-ժողովրդական հէքիաթներ (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց թեմական հոգեւոր դպրանոցների կանոնադրութեան նախագիծը
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց նոր վկաները: Հտ. Ա (1155-1485)
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց նոր վկաները: Հտ. Բ (1486-1843)
Դիտել փաստաթուղթը Հայր Միլոնը
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենի հողը
Դիտել փաստաթուղթը Հանդիսարան բարոյագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Երեւանայ Սուրբ Գրիգոր-Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ երեցփոխ Դիմիտրի Միքայէլեան Պապովի, սկսած յունուարի 1-ից 1901 ամի մինչեւ ի յունուարի 1-ը 1902 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Նոր-Նախիջեւանի հայազգի աղքատաց եկեղեցական հոգաբարձութեան 1896-1901 տարեշրջանների գործունէութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Նոր-Նախիջեւանի հայոց բարեգործական ընկերութեան վասն 1901 թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Սանկտ-Պետերբուրգի հայոց եկեղեցական գոյքերի կառավարութեան խորհրդի 1901 տարուան
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Տափի թաղի Քամոյենց Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ 1901 թ. Երեցփոխ Առաքել Վարդապետեանի օրօք
Դիտել փաստաթուղթը Հաուպտման
Դիտել փաստաթուղթը Հասարակական թէօրեաներ
Դիտել փաստաթուղթը Հասարակաց դատաստանին
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր աղօթքներ Հայաստանեայց Ս. Եկեղեցւոյ հանդեձ ռուսերէն թարգմանութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Հեշտ միջոց ռուսերէն լեզուով կարդալ, գրել եւ խօսել սովորելու
Դիտել փաստաթուղթը Հին-նոր երգ ու վէրքերից
Դիտել փաստաթուղթը Հիւծախտի արդի ամենայաջող դարմանը եւ առողջապահական կարեւոր ծանօթութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Հորին փորուիլը
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրութիւն հինգ ժամերգութեանց Աւագ շաբաթու համաձայն կանոնաց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ Հայոց ծաղկազարդ կիւրակէ երեկոյի երրորդ, վեցերորդ եւ տասներորդ ժամուց Աւագ հինգշաբթու եւս եւ տասներորդ ժամու Աւագ ուրբաթու
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռնարկ "Զինգեր" իսկական կարեմեքենաների համար
Դիտել փաստաթուղթը Ղազար Փարպեցու ձեռագրերը
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Առաջին տարի (1902, տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Առաջին տարի (1902, տպ. Սանոյանի եւ Ստեփանյանի)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Երկրորդ տարի (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Չորրորդ գիրք (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրերը
Դիտել փաստաթուղթը Մանուկն, իմաստունն ու սատանան
Դիտել փաստաթուղթը Մանրանկարչութեան արուեստը հայոց մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Մեղուաբուծութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մեռած ծովում
Դիտել փաստաթուղթը Մեր Տէր Յիսուսի Քրիստոսի Նոր Կտակարանը (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Մի կարծիք հայ նախարարութեանց ծագման մասին
Դիտել փաստաթուղթը Մի կտոր հաց
Դիտել փաստաթուղթը Մի մանկան հոգու պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մի´ ծխիր
Դիտել փաստաթուղթը Միջին ընթացք թուաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Միւլահազաթը ախլագիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Մխիթարեանք գրականութեան հանդէպ (1701-1901)
Դիտել փաստաթուղթը Մուսա
Դիտել փաստաթուղթը Յարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Յաւերժահարսը
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական առածք Ս. Ալփոնսոս Լիգուորեայ (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Յերջանիկ քսանեւհինգամեակ օծութեան Յարհի Եպիսկոպոսութիւն աստուածապատիւ եւ գերապայծառ Տեառն Տեառն Իգնատիոսի Վ. Կիւրեղ ընդհանրական աբբայի Մխիթարեան ուխտին յորդւոց իւրոց
Դիտել փաստաթուղթը Յովսէփ Կաթողիկոս Արղութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նախատարերք բնագիտական եւ բնապատմական գիտութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Նահապետ Քուչակի դիւանը
Դիտել փաստաթուղթը Նեղոսի Դոքսապատռի կարգագրութիւն պատրիարքական աթոռոցն
Դիտել փաստաթուղթը Ներոն
Դիտել փաստաթուղթը Ներսիսեան հայոց հոգեւոր դպրոցի 1900-1901 ուսումնական տարուայ տեղեկագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք ֆռանսերէն լեզուի: Երրորդ գիրք
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դպրոց: Պրակ Է
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դպրոց: Պրակ Է (տպագր. Վ. Մինասյան)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դպրոց: Պրակ Ը
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դպրոց: Պրակ Ը (տպագր. Վ. Մինասյան)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դպրոց: Պրակ Թ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դպրոց: Պրակ Թ (տպագր. Վ. Մինասյան)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դպրոց: Պրակ Ժ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դպրոց: Պրակ Ժ (տպագր. Վ. Մինասյան)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր պետութեան վերաբերմունքը դէպի կրօնը
Դիտել փաստաթուղթը Նոր վարժութիւն մանկանց (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ցնորք
Դիտել փաստաթուղթը Նորածին երեխաների հիւանդութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Նուագներ
Դիտել փաստաթուղթը Շամախու աղէտը
Դիտել փաստաթուղթը Շարականք Հայ. Ս. եկեղեցւոյ (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Շարգ մէսէլէսի
Դիտել փաստաթուղթը Շարժի տարեգրութիւնն Հայոց մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Ողբացող Խորենացին ի յԱշտիշատ եւ յՕշական
Դիտել փաստաթուղթը Որսորդ
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեղի սիֆիլիսը
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեցոյց Անի քաղաքի եւ շրջակայ աւերակաց
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեցոյց սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեցոյց տարրական ձայնագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզւի: Երկրորդ տարի (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Չորրորդ ընթերցարան կամ գիտելիք ու պարտիք տղոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխան իմ քննադատին
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան: Հտ. 1 (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ նոր աշխարհագրութիւն: Մաս Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ օրացոյց 1903 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին հայոց ՏՅՂԵ-ՏՅՂԶ 4395-4396 եւ տոմարական թուականին ՌՅԾԲ-ՌՅԾԳ 1352-1353 գուշակումն օդոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղուանից: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց սկզբից մինչեւ մեր օրերը
Դիտել փաստաթուղթը Պատւաւորներից մէկը
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս Սիւնեաց Եպիսկոպոս
Դիտել փաստաթուղթը Ջհուդ-Քուշան
Դիտել փաստաթուղթը Ռուս մամուլի էջերում
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Էջմիածնի հիմնարկութեան 1600 ամեակը
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Սահակ Պարթեւ
Դիտել փաստաթուղթը Սահակ Պարթեւ (1902)
Դիտել փաստաթուղթը Սիրաք եւ Սամուէլ
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք Քրիստոնէական ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սոխակ Հայաստանի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Սուգի հովահարը
Դիտել փաստաթուղթը Ստելլա
Դիտել փաստաթուղթը Ստեփանոս Իմաստասէր
Դիտել փաստաթուղթը Ստեփանոս Նազարեանց: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ստեփանոս Նազարեանց: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան Հայկազունք կամ դէմքեր Ազգային-սրբազան պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սրբավայրեր
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոցն Սահակայ Կաթուղիկոսի եւ Մեսրովպայ վարդապետի ձեռնասուն ու երիցագոյն աշակերտք եւ առաջին թարգմանիչք Ե. դարուն
Դիտել փաստաթուղթը Սրտի խորքերից
Դիտել փաստաթուղթը Վազի մշակութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Վարակիչ հիւանդութիւնները եւ նրանց թոյնը
Դիտել փաստաթուղթը Վարժապետը
Դիտել փաստաթուղթը Վարք Ս. Կատարինէ երանելի եւ իմաստասէր կուսին
Դիտել փաստաթուղթը Վիրաբուժական հիւանդութիւն եւ օպերացիա
Դիտել փաստաթուղթը Վշտահար սրտից: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Տանտիրոջս աղջիկը
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք ազգագրութեան: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց 1903 թուականին եւ նուէր կաղանդի
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Ե տարեշրջանի
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր եւ հաշւեցոյց Թաւրիզի Հայուհեաց բարեգործական միացեալ ընկերութեան 1901-1902
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերք եւ իր կազմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացույց 1903 ամին Քրիստոսի եւ թուականին հայոց ՌՅԾԲ-ՌՅԾԳ
Դիտել փաստաթուղթը Ցաւերգք Հայրենեաց
Դիտել փաստաթուղթը Ցոլքեր
Դիտել փաստաթուղթը Փնջիկ
Դիտել փաստաթուղթը Փորձ մը քննասիրութեան վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Քաղկեդոնեան ժողով եւ Հայաստանեայց եկեղեցի
Դիտել փաստաթուղթը Քերթուածներ (1902, Փարիզ)
Դիտել փաստաթուղթը Քերթուածներ: Ա. (1902, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Քիւրտ Պէկ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Քոյրը
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսի վկայութիւնը Հին Կտակարանին համար
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1902 թիւ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1903 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1903 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԾԲ-ՌՅԾԳ եւ թուականին Հյկ. 4295-4296, Դ. շրջանի Հյկ. 15-16
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1903 թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութեան ազգին հայոց ի Հայկայ 4003 եւս եւ տօմարաշինութեան ազգիս՝ ՌՅԾԲ=1352 և ՌՅԾԳ=1353 հանդերձ գուշակութ. օդոց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1903 թուականին Քրիստոսի ըստ նոր տօմարի եւ թուին Հայոց ՌՅԾԲ-ՌՅԾԳ եւ թուականին Հյկ. 4395-4396, Դ. շրջանի Հյկ. 15-16
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1903 թուականին Քրիստոսի, Հայոց 4395-4396 եւ տօմարական թուականին ՌՅԾԲ-ԾԳ-1352-53
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1903 թուին Քրիստոսի բուն տոմարական թուականին Հայոց ՏՅՂԵ-ՏՅՂԶ 4395-4396 եւ սովորական թուականին Հայոց ՌՅԾԲ-ՌՅԾԳ 1352-1353
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1903 թուականին Քրիստոսի եւ թուականին Հայոց 4395-4396 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԾԲ-ՌՅԾԳ
Դիտել փաստաթուղթը Ֆաուստ
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրօմօն կրտսեր եւ Ռիսլէր աւագ