փակիր գրադարանի այս բաժինը 1903-1905
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան: Հտ. 1 (1903-1905)