փակիր գրադարանի այս բաժինը 1905
Դիտել փաստաթուղթը «Անտօն Սիմօնիչ»
Դիտել փաստաթուղթը «Էս էլ քեզ հինգ ու խաչ»
Դիտել փաստաթուղթը «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1906 թ. թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը «Շիրվանի»: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը «Ոչ այս աշխարհից»
Դիտել փաստաթուղթը Ազնիւ գող
Դիտել փաստաթուղթը Ախ իմ դարդեր
Դիտել փաստաթուղթը Աղէքսանդրապօլից Ղանլիճա
Դիտել փաստաթուղթը Աղթամար
Դիտել փաստաթուղթը Ամուսիններ
Դիտել փաստաթուղթը Անասնապահութիւն եւ կաթնատնտեսութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Անդրօնիկէ յունական յեղափոխութեան հերոսուհին
Դիտել փաստաթուղթը Անձնազոհ մանուկ
Դիտել փաստաթուղթը Ասորեստանի արքայ Ասսարհադդօնը
Դիտել փաստաթուղթը Աստուած եւ բնութիւն կամ Ս. Գիրք եւ գիտութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածային կատակերգութիւն (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1905, շարվ. 16,5x10 uմ)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1905, շարվ. 18x12,5 uմ)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1905, շարվ. 25x17 uմ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատրպատական
Դիտել փաստաթուղթը Արամը
Դիտել փաստաթուղթը Արհամարւածները
Դիտել փաստաթուղթը Արցունք
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան կամ Նոր Կտակարան հանդերձ հայերէն բնագրիւ եւ թարգմանութեամբ յաշխարիկ լեզու: Մաս Բ
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան կամ Նոր Կտակարան հանդերձ հայերէն բնագրիւ եւ թարգմանութեամբ յաշխարհիկ լեզու: Մաս Գ
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւններ (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Բանաւոր եւ գրաւոր հաշուելու խնդիրներ
Դիտել փաստաթուղթը Բարի մայր Մարիամը կամ իրականացած տեսիլ
Դիտել փաստաթուղթը Բարիզի հայ որբերու խնդիրը
Դիտել փաստաթուղթը Բնական սանդուխ
Դիտել փաստաթուղթը Բնաշրջականի մը ներշնչումները
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք գեղեցկութեան, առողջութեան եւ երկայնակեցութեան
Դիտել փաստաթուղթը Գեթսեմանի
Դիտել փաստաթուղթը Գործաւոր դասակարգը
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական բառարան հայերէն-անգղիերէն
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն իտալերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգոր Արծրունի: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մատենագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Գրպանի բառարան (անգլիերէնէ-հայերէն)
Դիտել փաստաթուղթը Գրքերի ընտրութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք կրօնի եւ յաւելուած «Բառատետր» կրօնի»: Առաջին տարի
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք կրօնի քրիստօնէական ուղղափառ դաւանութեան Հայաստանեայց առաքելական Ս. եկեղեցւոյ: Գիրք 1
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակութիւն եւ կրթութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Դեղին դիմակաւորը
Դիտել փաստաթուղթը Եղբայրը եղբօր դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Երաժշտասէր Եանկօ
Դիտել փաստաթուղթը Երկերի ժողովածու: Հտ. 3 (1905, Թավրիզ)
Դիտել փաստաթուղթը Երկհարիւրամեայ գրականական գործունէութիւն եւ նշանաւոր գործիչներ Վենետկոյ Մխիթարեան միաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Երկու թռչուն
Դիտել փաստաթուղթը Երկու պատկեր
Դիտել փաստաթուղթը Զգաստութեան առաքեալներ
Դիտել փաստաթուղթը Էպէտի հայաթ
Դիտել փաստաթուղթը Էջմիածին եւ Հայոց հնագոյն եկեղեցիներ: Պրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Էսքիզներ (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ դպրոցական առողջապահութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ընտելարան հայ լեզուի (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական բուլղար
Դիտել փաստաթուղթը Թէ ինչու մեր օրերում ամենքին հետաքրքրում են տնտեսական եւ սոցիալ-քաղաքական հարցեր
Դիտել փաստաթուղթը Թրքուհին
Դիտել փաստաթուղթը Ժահրոտ վէրքեր
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագործի յիշողութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակակից ազգայնութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակակից հայ տիրացուն: Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովրդական տարեցոյց 1905 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ի՞նչ է ազգութիւնը (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Իմ արկածները
Դիտել փաստաթուղթը Ինայէթ ի իլահիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Ինչու՞ այժմ ամեն մարդ հետաքրքրւում է քաղաքատնտեսական եւ ընկերավարչական խնդիրներով
Դիտել փաստաթուղթը Ինքնավարութիւն եւ զեմստվօ (1905, տպ. Մովսես Վարդանյանց)
Դիտել փաստաթուղթը Ինքնավարութիւն եւ զեմստվօ (1905, տպ. Տ.Մ. Ռոտինյանց)
Դիտել փաստաթուղթը Իսլամ
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւունքի ծագումն ու պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Լացող աշուղը
Դիտել փաստաթուղթը Լծի տակ (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Խաչագողի յիշատակարանը
Դիտել փաստաթուղթը Խաչատուր Աբեղայի Ջուղայեցւոյ Պատմութիւն Պարսից
Դիտել փաստաթուղթը Խենթը (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Խուլ Խաչիկ
Դիտել փաստաթուղթը Խօլերա
Դիտել փաստաթուղթը Կաղանդչէք կամ գրական փշրանքներ: Մաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Կանանց հարցը Եապօնիայում
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Հայ աշխատաւորաց միութեան Բարիզի հիմնուած 8 մայիս 1904
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք Դունայ սուրբ ժողովոյն
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք Ներսէսի Բ. կաթուղիկոսի եւ Ներշապուհ Մամիկոնէից եպիսկոպոսի
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք Պարտաւի ազգային ժողովի
Դիտել փաստաթուղթը Կապիկներ
Դիտել փաստաթուղթը Կապիտալ եւ կապիտալիսմ
Դիտել փաստաթուղթը Կատակերգք Մոլիէրի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Կատակերգք: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Կատակերգք: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Կենդանացած երգը
Դիտել փաստաթուղթը Կը կակղես՝ կուտես
Դիտել փաստաթուղթը Կոստանդին Երզնկացի ԺԴ դարու ժողովրդական բանաստեղծ եւ իւր քերթուածները
Դիտել փաստաթուղթը Կրեյցերի սօնատը
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնը եւ եկեղեցին Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներում
Դիտել փաստաթուղթը Հազար ու մի խաղ (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Հալածանքի ծնունդը
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ օսմանեան պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայ կայսերք Բիւզանդիոնի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հայ կայսերք Բիւզանդիոնի: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ հեղինակներ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական հարցը Ռուսաստանում
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական ճգնաժամն եւ վերածնութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայորդիները
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց եկեղեցական իրաւունքը: Գիրք Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենիքի կարօտը
Դիտել փաստաթուղթը Հաջի Բաբայի արկածները Անգլիայում
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատք եւ խոստովանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հաֆըզի հնգեակները, քառեակներն ու տաղերից
Դիտել փաստաթուղթը Հիւանդ մարդը
Դիտել փաստաթուղթը Հիւանդ սէր
Դիտել փաստաթուղթը Հնից-նորից
Դիտել փաստաթուղթը Հնչակ
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեբանութեան տեղը գիտութիւնների շարքում
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեկան վարակումն եւ նրա նշանակութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Հպարտ հոգու երգերից
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռնարկ կրօնական գիտելիքների (Ա տարի)
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռնարկ կրօնական գիտելիքների: Բ տարի
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռնարկ կրօնական գիտելիքների: Գ տարի
Դիտել փաստաթուղթը Ճշմարիտ աստուածը
Դիտել փաստաթուղթը Մաթէօ Ֆալկօնէ
Դիտել փաստաթուղթը Մահտեսի-Սարգիս: Գիրք 1
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Առաջին տարի (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Գ տարի (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Գիրք 3
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Երկրորդ տարի (1905, տպ. Գեւորգ Սանոյանց)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Երկրորդ տարի (1905, տպ. Մնացական Մարտիրոսյանց)
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական պարտէզ (1905, տպ. Ա. Քութաթելաձե)
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական պարտէզ (1905, տպ. Հերմես)
Դիտել փաստաթուղթը Մանկան մօտ
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց Հայաստանեայց Ուղղափառ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց յորում աւանդին Սրբազան արարողութիւնք Ազգիս ըստ Սահմանադրութեան Սուրբ եկեղեցւոյս Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Մարդու կազմուածքը
Դիտել փաստաթուղթը Մեր ատամները եւ նրանց առողջապահութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Մէլիքի աղջիկը
Դիտել փաստաթուղթը Մի ամիս Կ. Պօլսում
Դիտել փաստաթուղթը Մի անմեղ մարդու սոսկալի մահը
Դիտել փաստաթուղթը Մի գիւղացու պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մի պտոյտ Ճապոնում
Դիտել փաստաթուղթը Մի պտոյտ հայ մամուլի, հոգեւորականների եւ ժողովրդի շուրջը: Ա գրքոյկ, Ա շրջան
Դիտել փաստաթուղթը Մի րուբլի
Դիտել փաստաթուղթը Մի քանի օր Արցախում եւ Սիւնիքում
Դիտել փաստաթուղթը Միեւնոյն դագաղում
Դիտել փաստաթուղթը Մկա վախ չունիմ (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Մուգատտէս 'Էօմր
Դիտել փաստաթուղթը Մուխսի-Ամի
Դիտել փաստաթուղթը Մօսունի եւ Զօռի արշաւանքները
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութեանն Յովհաննու հին հայ թարգմանութիւն (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Յանգարան նոյնաձայն եւ նոյնայանգ բառերու
Դիտել փաստաթուղթը Յարասութիւնք սաղմոսաց Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական զրոյց
Դիտել փաստաթուղթը Յեղափոխականներ: I
Դիտել փաստաթուղթը Յէղափոխական վիպակներ
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակին
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս կենդանի ի քահանային
Դիտել փաստաթուղթը Յովնան փէյղամպէրին Թարշիշէ տօղրու կիթմէսի
Դիտել փաստաթուղթը Յուսէփցի ազգատոհմ եւ տարօրինակ աւազակ Աբրիեօմ Տրապիզոնի հայ գիւղերու մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Նախաշաւիղ
Դիտել փաստաթուղթը Նապաստակ Խէչանի վրէժխնդրութիւնը կամ ինքդ քեզ օգնիր
Դիտել փաստաթուղթը Նարեկը եւ իւր աշխարհաբար թարգմանութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին կանոնագիր Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Ամերիկայի կօմիտէներու
Դիտել փաստաթուղթը Նոր յայտագիր 1905-1906
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ուխտի կտակարանը
Դիտել փաստաթուղթը Նորահաս օրիորդներին բարեկամական խորհուրդ
Դիտել փաստաթուղթը Նուէր հայ զինւորին
Դիտել փաստաթուղթը Նրան ամենքը ճանաչում են
Դիտել փաստաթուղթը Շահէն
Դիտել փաստաթուղթը Որտեղ կայ սէր, այնտեղ է եւ աստուած
Դիտել փաստաթուղթը Ուխտը
Դիտել փաստաթուղթը Ուսման սէրը
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն քրիստոնէական հաւատոյ ըստ վարդապետութեան Հայ առաքելական Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Չորեքլեզուեան խօսակցութիւն հայերէն-գաղղիերէն-անգղիերէն-գերմաներէն
Դիտել փաստաթուղթը Չորս պատկեր
Դիտել փաստաթուղթը Չքնաղ Մարօն
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ կրօնի ուսում
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերներ եւ պատմուածքներ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերներ: Գրքոյկ 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Արեւելեան խնդրոյ եւ առաջնորդ Հայկական հարցի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Արեւելեան խնդրոյ եւ առաջնորդ Հայկական հարցի: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայերէն դպրութեան ի պէտս ուսմանց ազգային վարժարանաց: Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատուի համար
Դիտել փաստաթուղթը Ջալալէդդին
Դիտել փաստաթուղթը Ջուլհակներ
Դիտել փաստաթուղթը Ռոստամ Զալ
Դիտել փաստաթուղթը Ռուս բանաստեղծներ: Գրքոյկ 1
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Պետերբուրգի Հայոց եկեղեցապատկան կալուածները կառավարող խորհրդի հաշիւը 1904 տարուան
Դիտել փաստաթուղթը Սիրելի հերոս
Դիտել փաստաթուղթը Սիրոյ յարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Սիրու երգիչ
Դիտել փաստաթուղթը Սոկրատ եւ իւր կինը
Դիտել փաստաթուղթը Սոց.-դեմոկրատական բանւորական հայ կազմակերպութեան ծրագրի նախագիծը կազմակերպչական սիստեմը եւ կանոնադրութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Վաղարշապատը եւ Ս. Էջմիածինը իրենց սկզբնական տեղումն են
Դիտել փաստաթուղթը Վայրենի
Դիտել փաստաթուղթը Վայրի վարդեր Բագւի փետրվարեան գերեզմաններին
Դիտել փաստաթուղթը Վերաքննիչ
Դիտել փաստաթուղթը Վշտի ծիծաղը
Դիտել փաստաթուղթը Տաղեր (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք աւետարանի կամ Քրիստոսի վրայով առջի սորվելիքները
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Բագուի Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան գործունէութեան 1904 թուին
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր եւ հաշուեցոյց Թաւրիզի հայուհեաց բարեգործական միացեալ ընկերութեան 1904-1905 ուսումնական տարեշրջանի (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Տիցիէնի որդին
Դիտել փաստաթուղթը Տնտեսագիտական զրոյցներ (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Տուրքերու նոր կանոնագիր Պուլկարիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ցրինի
Դիտել փաստաթուղթը Փոքր քարոզգիրք ի պէտս ժողովրդեան
Դիտել փաստաթուղթը Քաղուածքներ Եւսեբիոս Կեսարացու Քրոնիկոնից մի հին ձեռագրում
Դիտել փաստաթուղթը Քանդած օջախ
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը Մուգատտէս եա’նի 'Ահտը 'Աթիգ վէ 'Ահտը ճէտիտ (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Քրդերը Տաճկաց-Հայաստանում: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Օրագիր վերստուգիչ մասնաժողովի, նշանակուած Նախիջեւանի եւ Բեսարաբիայի թեմակալ առաջնորդից՝ ստուգելու Պետերբուրգի հայոց եկեղեցիների գոյքերի կառավարութեան խորհրդի 1904 տարուայ հաշիւը եւ նոյն եկեղեցիների գումարները եւ այլ ինչքը
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1906 թուականին Քրիստոսի