Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Իւզիւմճեան, Արշակ
Title: Թիճարէթտէ իլմը հիսապ ուսուլի
Publisher (standardized): տպ. Շանթ
Publisher (as it is on book): "Շանթ" Մաթպաասը
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կալաթա
Year of Publication: 1910
Notes: Հէնուզ թիճարէթ ալէմինտէ պուլընան րէֆիգլէրիմէ: Մուգթէպիս վէ մուհարրիրի Արշակ Իւզիւմճեան:
Հաշվողական մեթոդն առեւտրում: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Շապիկը՝ գծափակ:
Շարվ. 14X9 սմ։
32 էջ։
File size: 12.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia