Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Թաւրիզի Լիլաւա-թաղի «Հայկազեան» եւ «Թամարեան» երկսեռ դպրոցների 1899-1900 ուսում. մասի տեղեկագիրը
Publisher (standardized): տպ. Հայոց առաջնորդական
Publisher (as it is on book): Տպարան Դավրիժու Հայոց Արամեան դպրոցի
Place (standardized): Թավրիզ
Place (as it is on book): Թաւրիզ
Year of Publication: 1901
Notes: 1898-1901 տարի: Տպագրության թվականի տվյալը վերցված է 14-րդ վերջից:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով:
Շարվ. 16,5x11,5 սմ։
19, 13, 23 էջ ։
File size: 16.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia