Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Թւաբանական օրինակներ եւ խնդիրներ։ Առաջին տարի
Publisher (standardized): տպ. Ա.Մ. Թառումյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Ա․Մ․ Թառումեանի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1907
Notes: Առաջին, երկրորդ տասնեակի թւերով եւ տասնեակներով հարիւրի շրջանում: Տարրական դպրոցների համար: Առաջին տարի: Փոխադրեց Մ. Սամուէլեան: 2-րդ տպագրութիւն: Допущено Попечительскимъ Совътомъ Кавказскаго Учебнаго Округа въ качествъ учебнаго пособiя для начальныхъ училищъ.
Շարվ. 17X10 սմ։
64 էջ։
File size: 27 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia