Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բայրն Լորտ (Պայրըն Լորտ) Lort Bayrons
Title: Իտալիա
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1901
Notes: Ա տիտղթ. Իտալիա: [Թարգմ. անգլ. Հ. Ղեւոնդ Ալիշան]: Չորրորդ տպագր.: Բ տիտղթ. Italy. Forth canto of Child Harold's pilgrimage.
Տպակից է`` Տրդատայ առանձնանալը վերջին օրերին ու մեռնիլը (1851); Մեծն Ներսես եւ Հայաստանի վրայ ունեցած ազդեցութիւնը (1851); Արտաշեսեան Արտաւազդայ բարքն ու վախճանը (1852); Ուաշինկթըն Հիւսիսային Ամերիկայի Միացյալ տէրութեանց Գահերէց (1855); Վիլհէմ կամ քրիստոնէական ներողամտութիւն (1894) գրքերին:
Շարվ. 11x7,5 սմ։
145 էջ։
File size: 11,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1374-39
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia