Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բերիւշինա Ա.
Title: Ինչո՞ւ համար ես կոմմունիստ դարձայ
Publisher (standardized): տպ. Կենտրոնական հայկական կոմիսարիատի
Publisher (as it is on book): Տպարան՝ Կենտ. հայկակ. կոմիսար.
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկւա
Year of Publication: 1919
Notes: Հրատարակութիւն հայկական գործերի կոմիսարիատի N 38: Ռուսաստանի Սոցիալիստ. Ֆեդերատ. Խորհրդային հանրապետութիւն: Պրոլետարներ բոլոր երկրների, միացէք: Տպարանը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից:
Շարվ. 14x9 սմ։
20 էջ։
File size: 3,35 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia