Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: 'Ինայէթ ի իլահիյէ
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպա'ա ի Յ.Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Տէրսա'ատէթ
Year of Publication: 1905
Notes: Աստուածային հովանավորութիւն: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Տիտղոսաթերթին` օտարալեզու գրություն:
Շարվ. 15X9 սմ։
172 էջ։
File size: 43.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia