Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բասմաջեան, Կարապետ
Title: Իսկական պատմութիւն հայոց
Publisher (standardized): տպ. Օնիկ Արզուման
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1914
Notes: Քարտէսներով, վաւերական պատկերներով, ճիւղագրական տախտակներով եւ ժամանակագրական ու յատուկ անուանց ցանկերով: Պատրաստեց Կ. Յ. Բասմաջեան: Ա. եւ Բ. մասեր: Հրատարակութիւն Պ. Պալենց գրատան: Տպարանի տվյալը վերցված է «Հայ գիրքը 1901-1920 թվականներին» մատենագիտության գրքից:
Շարվ. 14X8,5 սմ։
360 էջ։
File size: 91,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia