Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Իփէկճիլիկ
Publisher (standardized): տպ. Ա. Թրուլլե վե Շյուրքեասը
Publisher (as it is on book): Մաթպաա'ի Ա. Թրուլլէ վէ Շիւրէքեասը
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Տէրսա'ատէթ-Կալաթա
Year of Publication: 1912
Notes: Ալէա ճինս գօզա եէթիշտիրմէք վէ Քիւլլիյէթլի մահսուլ էլտէ իթմէք իչիւն թաթպիգ ու իճրասը լազըմ կէլէն գավայիտ հագգընտա տըր: Տուեունը ումումիյէի Օսմանիյէ:
Շերամապահութիւն: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկը գծափակ, վրան՝ զարդանախշ:
Շարվ. 13X8 սմ։
29 էջ։
File size: 14.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, 410-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia