Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տըրէկլա, Բօլ
Title: Լրտեսներու երկիրը եւ Ապտիւլ-Համիտ
Publisher (standardized): տպագր. Կոհակ
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն «Կոհակ»
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ.Պոլիս
Year of Publication: 1913
Notes: Թուրքիոյ անցեալը և ներկան ու գուշակութիւններ անոր ապագայի մասին: Թարգմանիչ Բ. Պօզաճեան: (Հրատարակութիւն Հմայեակ Արամեանցի N 33): Տպակից է՝ Քօրնէյ Վասիլիէֆ (1910), Տիկին Ռօժէ (1903), Ընթացք աշխարհիս (1867), Իմպէռ Կալլուա (1876), Աստղիկ եւ Ադոնիս (1886), Թխորակ գեղանին (1911) գրքերին:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Բնագրի առաջին էջում (թիվ 6 հրատարակութիւն «Կոհակ»-ի):
Շարվ. 13x8 սմ։
183, 1 չհ. էջ։
File size: 29.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia