Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Դաղբաշեան, Յ.
Title: Լիակատար բառարան ռուսերէնից-հայերէն
Publisher (standardized): տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Արագ. տպար. Մն. Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1903
Notes: Կազմեց Յ. Դաղբաշեան: Հատոր Ա. (A-З): Полный русско-армянскiй словарь. Составленный докторомъ философiи А. С. Дагбашяномъ. Томъ 1.
Տիտղոսաթերթը և բնագիրը՝ հայերեն և ռուսերեն: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1902:
Շարվ. 20x12,5 սմ։
VII, IV, 1221 երկսյուն, 3 չհ. էջ։
File size: 547 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Ման-322
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia