Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Խոհարարուհի
Publisher (standardized): տպ. Ա. Քութաթելաձեի
Publisher (as it is on book): Տպարան Ա. Քութաթելաձէի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1903
Notes: Կերակուր պատրաստելու ձեռնարկ: Կազմեց Թ. Ա.: Երկրորդ՝ ճոխացրած տպագրութիւն:
Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1901 հարցականով, առանց տպագրության վայրի, տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 13X8 սմ։
152 էջ։
File size: 21.4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia