Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ
Title: 1896 թուին Ս. Էջմիածնում գտնուած հին պղնձեղէն ամանների ցուցակը եւ արձանագրութիւնները
Publisher (standardized): տպագր. Բանասերի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն «Բանաէր»ի
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Պարիս
Year of Publication: 1906
Notes: Կազմեց Գալուստ Տ. Մկրտչեան օժանդակութեամբ Սահակ Վարդապետ Ամատունու:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է շապիկից: Շապիկին՝ զարդանախշ:
Շարվ. 19X12 սմ։
70 էջ։
File size: 43.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia