Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Կանաչեան, Բարսեղ
Title: Ձայնագրուած հայկական երգարան
Publisher (standardized): տպ. Ռոգոս Սագայանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Ռ. Սագաեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1909
Notes: [Մաս Ա.]: Կը պարունակէ ազգային, յեղափոխական, սիրային եւ զուարճալի երգեր ամբողջն ալ եւրոպական նօթաներով եղանակաւորուած: Օժանդակութեամբ Բ. Կանաչեանի եւ այլ հայ արուեստագէտներու: Հրատարակիչ Վ. եւ Պ. Զարդարեան եղբարք: (Ազատ մատենաշար, թիւ 12):
Շապիկի վրա` «Բ. Կանաչեան: Ձայնագրուած հայկական երգարան: Ա. եւ Բ. մաս: (Ազատ մատենաշար, թիւ 42)»: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Տպակից է՝ Դայլայլիկ (1912); Դասընթացք ձայնական երաժշտութեան (1911) գրքերին:
Շարվ.՝ 16x11 սմ։
80 էջ, նկ., դիմանկ., նոտա։
File size: 11,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia