Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Փափազեան, Վ.
Title: Հանրագիտակ ալպօմ 1908
Publisher (standardized): տպագր. Հ. Ասատրյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Ասատուրեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1908
Notes: Կիլիկիոյ Ս. կաթողիկոսը:- Երկեակ պատրիարքներ:- Արքեպիսկոպոսներ:- Եպիսկոպոսներ:- Բժիշկներ:- Արտօնատէրներ:- Խմբագրապետներ:- Տպարանապետներ:- Երաժիշտներ:- Դերասաններ: Շապիկի դարձերեսին` 1908 նոր տարուան առաջին նորութիւնը. Յ. Գ. Փալագաշեան: Գանձ իրագիտական: Այս գրքին համար յատկապէս փորագրուած 300 պատկերներով: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից, դարձերեսից և վերջից: Շապիկը՝ զարդափակ:
Շարվ. 13,5x16,5 սմ։
9 թ. դիմանկար։
File size: 4,94 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia