Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Հաշուեկշիռ Ս. Էջմիածնի եղբայրական օգնութեան յանձնաժողովի դրամարկղի, աւանդադրամների, շտեմարանի եւ ագարակի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Էլեկտրաշարժ տպարան Մայր Աթոռոյ
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ս. Էջմիածին
Year of Publication: 1917
Notes: Վրթանէս Ծ. վարդապետի պաշտօնավարութեան շրջան: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, նկարագրությունը կատարված է կազմից:
Շարվ. 17x11 սմ։
32 էջ։
File size: 14,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, ԱԳՀ-2
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia