Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ալիշան Ղեւոնդ
Title: Հայապատում: Պատմիչք եւ պատմութիւնք հայոց (1901, 357 էջ)
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Ս. Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1901
Notes: Յօրինեալ եւ հաւաքեալ ի Հ. Ղեւոնդեայ Վ.Մ. Ալիշան յաթոռակալ վարդապետէ Մխիթարեան Ուխտին:
Քրիստոսի եւ հայկական թվերը չեն համապատասխանում: Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 14x8 սմ։
ԺԵ, 357 էջ ։
File size: 214 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia