Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մարկուարտ, Յ.
Title: Հայ Բագրատունեաց ճիւղագրութիւնը ծանօթութիւններով
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Year of Publication: 1913
Notes: Գերմ. թարգմ. Հ. Մ. Հապոզեան Մխիթ. ուխտէն: (Ազգային մատենադարան ՀԳ): Առաջաբանի վերջում նշված է` 1914, 6 յունուար, Բեռլին:
Շարվ. 14x7 սմ։
ԺԵ, 68, 2 ծ. թ. էջ։
Տպակից է՝ Յ. ՄԱՐԿՈՒԱՐՏԻ Վրական Բագրատունեաց ծագումը գրքին:
File size: 9,39 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 2640-48
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia