Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թումանեան, Յարութիւն
Title: Հայոց աշխարհաբար լեզւի համառօտ ստուգաբանութիւն
Publisher (standardized): տպ. Նվարդ Աղանյանցի
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ տպարան օր. Ն. Աղանեանի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1910
Notes: Ուղղագրական գիտելիքներով եւ գործնական վարժութիւններով: Ստորին եւ միջին դպրոցների համար: Երկրորդ բարեփոխւած տպագրութիւն: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ. 15x9 սմ։
95, 1 չհ. էջ։
File size: 25,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia