Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Գիւտերբոգ, Կ.
Title: Հռովմէական Հայաստան եւ Հռովմէական սատրապութիւնները Դ-Զ դարերուն
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1914
Notes: Իրաւապատմական ուսումնասիրութիւն: Գերմ. թարգմ. Հ. Մկրտիչ Վ. Նորշուան Մխիթ. ուխտէն: (Ազգային մատենադարան, ՀԴ):
Շարվ. 14x8 սմ։
Զ, 1 չհ., 94, 7 էջ։
File size: 8,30 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia