Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Սամուէլեան, Խաչիկ
Title: Հայ սովորութական իրաւունքը
Publisher (standardized): տպ. Էսպերանտո
Publisher (as it is on book): Արագատիպ «Էսպերանտօ»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1911
Notes: Հին հայոց իրաւունքը եւ նրա հետազօտութեան մեթօդը: Առեւանգմամբ ու գնմամբ ամուսնութիւն: Ուսումնասիրութեան փորձ: (Հրատ. «Պեստալոցցի» գրատան):
Շարվ. 16,5x11 սմ։
Ը, 101, 3 չհ. էջ։
File size: 13,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia