Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Հաբէլեան, Ա.
Title: Համառօտ կրօնագիտութիւն
Publisher (standardized): տպագր. Նշան Պերպերյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1901
Notes: Ազգային վարժարաններու միջին դասընթացքին համար: Պատրաստեց Ա. Հաբելեան: (20-րդ հրատարակութիւն Դաւթեան գործակալութեան): Բ տպագր.:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդ եւ օտար լեզվով գրություն: Շապկի վրա` 1902: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նել է 1902, առանց էջերի քանակի:
Շարվ. 13x9 սմ։
Դ, 63, 1 չհ. էջ, նկ.։
File size: 15.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia