Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թումանեանց, Յարութիւն
Title: Համառօտ ստուգաբանութիւն հայոց աշխարհաբար լեզւի
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկ.
Publisher (as it is on book): Տպարան "Հերմէս" Ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Պետական ստորին եւ միջնակարգ դպրոցների համար:
Շապիկի վրա` 1905:
Շարվ. 15X9 սմ։
III, (7-64) էջ։
File size: 20.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia