Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Նինօշվիլի, Է. (Ինգօրօղվա)
Title: Հրաման
Publisher (standardized): տպ. Էսպերանտո
Publisher (as it is on book): Արագատիպ «Էսպերանտօ»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1911
Notes: (Պատմւածք): Երկրորդ տպագրութիւն: Հեղինակի պատկերով, համառօտ կենսագր. եւ երկու նկարով: (Վրաց գրականութիւնից: Հրատրակութիւն եւ թարգմ. Ղ. Կարապետեանի N 1):
Շարվ. 16,5X10,5 սմ։
Բ, 16 էջ, դիմանկ., նկ.։
File size: 5.03 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia