Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Վինագրադօվ, Պաւել
Title: Ձեռնարկ ընդհանուր պատմութեան: Առաջին տարի
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Տպարան «Հերմէս» Ընկ․
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1906
Notes: Կազմեց Պաւել Վինագրադօվ Մօսկվայի համալսարանի պրոֆեսսօր: Հայերէն թարգմանեց Գ. Խաժակ: Առաջին տարի։ Հին-աշխարհ: ժողովրդական լուսաւորութեան նախարարութեան ուսումնական յանձնաժողովը ռուերէն բնագիրն ընդունել է իբր դասագիրք եւ իբր օժանդակ ձեռնարկ գիմնազիաների եւ րէալական դպրոցների համար։ (Հրատարակութիւն Գ. Գալստեանի «Գուտտենբերգ» գրախանութի):
Շարվ. 17X10 սմ։
301, 1 չհ. էջ։
File size: 107 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia