Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Հայ որբերու Բարիզի առեւանգումը
Publisher (standardized): տպ. Հայկական որբանոցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Հայկական որբանոցի
Place (standardized): Լոնդոն
Place (as it is on book): Լոնտոն
Year of Publication: 1903
Notes: Հաւաքածոյ որբանոցիս դէմ եղած յարձակմանց Տեսչութեան կողմէ տրուած պատասխաններու:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Ա. Ղազիկյանը նշել է հեղինակ Թումայան Կարապետ:
Շարվ. 14,5X8,5 սմ։
40 էջ։
File size: 7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia