Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մարգարեան, Գրիգոր
Title: Համառօտ օսմանեան պատմութիւն
Publisher (standardized): տպագր. Մ. Սարյան
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Մ. Սարըեան
Place (standardized): Կ.Պոլիս
Place (as it is on book): Կ.Պօլիս
Year of Publication: 1905
Notes: Ի պէտս ազգ. նախակրթական վարժարանաց: Բ. տիպ: Միջին եւ բարձրագոյն դասընթացք: Գրեց Գրիգոր Մարգարեան ուսուցիչ պատմութեան եւ աշխարհագրութեան: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ և օտարալեզու գրություն:
Շարվ. 15x10 սմ։
Ժ, (11-95) էջ։
File size: 104 MB
Holdings: Turkey, Istanbul, Atatürk Library
Year and Place of Digitization: 2018, Atatürk Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Atatürk Library