Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թումանեանց, Յարութիւն
Title: Հազարան-բլբուլ
Publisher (standardized): տպ. Տ. Ռոտինյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Տ. Ռօտինեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1902
Notes: Ֆէէրիա երեք արարւածով եւ չորս պատկերով: (Արտատպած «Լումայից»):
Տիտղոսաթերթին` զարդանանկար: Շապկի վրա` 1903: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1903:
Շարվ. 13,5x7 սմ։
71 էջ ։
File size: 12.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia