Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Աբովեան, Խաչատուր
Title: Հազարփէշէն
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան «ՀԵՐՄԷՍ»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1912
Notes: Երգիծանութիւն էն բարի անձանց վրայ, որ մեր խալխին փուդն են դնում: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Վահագն (1871); Ժպիտք եւ արտասուք (1871); Սահմանադրութիւն եւ առաջին պատրիարք սահմանադրական (1863); Յիշատակաց ծաղիկներ (1893); Մարդիկ արածում են (1910) գրքերին:
Շարվ. 13x7,5 սմ։
19, 1 չհ. էջ։
File size: 4,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia