Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բիւրատ Սմբատ
Title: Հայկական ընդհանուր պատմութիւն
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1912
Notes: Տպագրիչ-հրատարակիչ Վաղինակ Ս. Բիւրատ: («Ժամանակակից մատենաշար», թիւ 24): Տիտղթ. վրա զարդ: Շապկի վրա` տպագր. Օ. Արզուման:
Շարվ. 18x11 սմ։
Է, 296 էջ։
File size: 37,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia