Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Համազգային օրացոյց 1902 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց ՏՅՂԴ-ՏՅՂԵ=4394-4395 եւ տոմարական թուականին Ազգիս ՌՅԾԱ-ՌՅԾԲ=1350-1351
Publisher (standardized): տպագր. Նշան Կ. Պերպերյանի
Publisher (as it is on book): տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1901
Notes: Գուշակութիւն օդոց: Ա տարի: (Հրատ. «Բիւզանդեան» գրատան):
Տիտղոսաթերթի վրա զարդ: Օրացույցի վերջում 82 չհ. էջով. տարբեր լեզուներով ազդեր, հայտարարություններ:
Շարվ. 11x6 սմ։
187, 82 չհ. էջ ։
File size: 30.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia