Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Դաւթեան, Սմբատ
Title: Հաւաքածոյ աշխարհիկ լեզուէ
Publisher (standardized): տպագր. Ռոգոս Սագայանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Սագայեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1903
Notes: Արձակ եւ ոտանաւոր: Նախնական կարգերու համար: (Դաւթեան հրատարակութիւն):
Շապիկը՝ գծափակ, վրան՝ զարդանախշ, օտարալեզու գրություն և նշում. «8րդ հրատարակութիւն Դաւթեան գործակալութեան»: Տիտղոսաթերթին՝ նկար: Տպագրության վայրի տվյալը վերցված է շապիկից, հեղինակի տվյալը՝ բնագրի վերջից: Շապիկի վերջերեսին՝ Դաւթեան գործակալութեան հրատարակութիւնները. ցանկ:
Շարվ. 13X9 սմ։
Զ, (7-94) էջ։
File size: 15.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia