Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Աղաբաբեան, Ա.
Title: Հաւլաբարցոց մտաւոր կեանքը
Publisher (standardized): տպ. Կ. Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): տպարան Կ. Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1901
Notes: Աշուղների և ժողովրդական երգեր, երեխանց երգեր և խաղեր, ծաղր և հանաք, ողջոյն և շնորհաւորութիւնք, փողոցէ փողոց շրջող կինտօների բացականչութիւններ, երդումն հանելուկների, ոտանաւորով առածներ և ասացուածներ, աւելորդ անուններ:
Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է հարցականով, առանց տպարանի: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 13x8 սմ։
43, 1 չհ. էջ։
File size: 4.71 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia