Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ալիշան Ղեւոնդ
Title: Հայապատում: Պատմիչք եւ պատմութիւնք հայոց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Ս. Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1901
Notes: Ա. Պատմիչք հայոց
Բ. Պատմութիւնք հայոց
Յօրինեալ եւ հաւաքեալ ի Հ. Ղեւոնդեայ Վ. Մ. Ալիշան յաթոռակալ վարդապետէ Մխիթարեան Ուխտին: Քրիստոսի եւ հայկական թվերը չեն համապատասխանում: Մխիթարյան գրացուցակում տպագրության թվականը նված է 1901-1902: Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 328-ի փոխարեն տպված է 832, 544-ի փոխարեն՝ 454:
Շարվ. 25x16 սմ։
142, 649, 1 չհ. երկսյուն էջ։
File size: 148 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia