Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Աղանեանց, Գիւտ
Title: Նամակագիրք
Publisher (standardized): տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Year of Publication: 1901
Notes: Օտար աղբիւրների հետեւողութեամբ կազմեց Գիւտ ա. քահ. Աղանեանց: Տիտղթն. մեքենագիր:
Տպակից է` Արեւելեան աւանդութիւն (1891); Երախտիք (1904); Բանաստեղծութիւններ: Պր. 2 (1907); Բանաստեղծութիւններ: Պր. 1 (ա.թ.); Կոյր Բաբին (1904); Այծարածը (1904); Վիլհէլմ Տէլլ (1901); Պատկերներ (1907); Վարժուհի (1906); Փշոտ ճանապարհին (1908); Նոր լերան քարոզը (1906); Աներեւոյթ հողագործ (1896) գրքերին:
Շարվ. 13x8 սմ։
142 էջ։
File size: 13 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 19567-58
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia