Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Նոր դպրոց: Պրակ Ժ
Publisher (standardized): տպագր. Վ. Մինասյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Վ. Մինասեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1902
Notes: Բարոյագիտութիւն, Քաղաք. Կրթութիւն, Պատմութիւն, Աշխարհագրութիւն, Թուաբանութիւն, Երկրաչափութիւն, Գիտական ուսումներ, Մայրենի լեզու: Պատկերազարդ: Տարրական ընթացք: Ժ. պրակ: Գիրք աշակերտին: (34-րդ հրատարակութիւն Դաւթեան գործակալութեան: Նախակրթութեան ամբողջ դասընթացք համակեդրոն դրութեամբ):
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Գիրքը նույն թվականին տպագրվել է երկու անգամ՝ զարդանախշերի եւ բովանդակության մասնակի փոփոխությամբ: Շապիկի վերջում՝ օտարալեզու գրություն:
Շարվ. 14x9 սմ։
80 էջ, նկ. ։
File size: 17.0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia