Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տէր-Պօղոսեան, Գր.
Title: Նախնի հայոց հոգեպաշտութեան շրջանից
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Mechitharisten
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Wien
Year of Publication: 1911
Notes: Արտատպութիւն ի գրոց յուշարձան գրական ժողովածոյ առթիւ 100ամեայ յոբելինի հաստատման Մխիթարեան միաբանութեան ի Վիեննա (1811-1911) եւ 25ամեայ տարեշրջանի «Հանդէս ամսօրեայ» ուսումնաթերթի (1887-1911)…: Նկարագրված օրինակը տիտղթ. չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից եւ բնագրի առաջին էջից:
Շարվ. 23x14 սմ։
(233-243) էջ։
File size: 2,48 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia