Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Գօռնէյլ, Պիեռ (Պետրոս)
Title: Նիկոմիդէս
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1903
Notes: Ողբերգութիւն ի հինգ հանդէսս: Թարգմանեաց Հ. Գրիգոր Վ. Ճէլալ ի Մխիթարեան ուխտէն:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար: Մխիթարյան ցուցակներում տպագրության թվականը նշված է 1902:
Շարվ. 11X7 սմ։
102 էջ ։
File size: 16.5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia