Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ջիւանի
Title: Ջիւանու քնարը: Հտ.2
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1904
Notes: Լիակատար հաւաքածու ինքնուրոյն եւ փոխադրական երկասիրութիինների: Ոտանաւոր եւ արձակ: Կազմի վրա՝ (Հեղինակի պատկերով): Ա. Բաժանմունք-Ոտանաւորներ: Հատոր երկրորդ:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի:
Շարվ. 15,5X10 սմ։
138, 1 չհ. էջ, 1 թ. դիմանկ.։
File size: 33.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia