Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Լալայեանց, Երուանդ
Title: Սասմայ ծռեր
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ տպարան «Հերմէս» Ընկ․
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1906
Notes: Ժողովրդական վէպ Նոր-Բայազէտի բարբառով: Գրի առաւ Ե. Լալայեան: Արտատպած Ազգագրական հանդիսից:
Ա. Ղազիկյանը նշել է ԺԳ, առանց տպագրության վայրի, տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 18X11 սմ։
48 էջ, նկ.։
File size: 22․5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia