Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բալասանեան, Գրիգոր
Title: Սասունցի Դաւիթ: Հտ. 2
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան "Հերմէս"
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1904
Notes: (Դիւցազներգական-պատմական պօէմ): «Սասմայ ծռերի յուշիկներից»: Երկրորդ հատոր: Հրատարակութիւն Լեւոն Սարիբէգեանի:
Շապիկի վրա` Սասունցի Դաւիթ: (Պատմական պօէմ): «Սասմայ ծռերի յուշիկներից»: (Երկրորդ հատոր): Թիֆլիզ, Տպարան "Հերմէս", 1905:
Շարվ. 13X6,5 սմ։
88, 1 չհ. էջ։
File size: 14.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia