Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ
Title: Ստեփանոս Իմաստասէր
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1902
Notes: Արտատպութիւն 1902 թ.-ի «Արարատի» Մարտ-Ապրիլ համարներից: Հրամանաւ Տ.Տ. Մկրտչի Ա. Վեհափառ եւ Սրբազնագոյն Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց:
Գիրքն ունի երկու էջակալություն: Նշված են նաև «Արարատ» ամսագրի համապատասխան համարի էջերը:
Շարվ. 17X11 սմ։
35 էջ ։
File size: 12.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia