Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ճէրրահեան, Միհրան
Title: Ս. Ծնունդ
Publisher (standardized): տպագր. Օնիկ Արզումանի
Publisher (as it is on book): Տպագրություն Օ. Արզուման
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1912
Notes: Շարականք եւ երգեցողութիւնք ի պէտս երգեցիկ մանկանց: Շարակարգեց երաժշտապետ Միհրան Գ. Ճէրրահեան: Հրատարակութիւն Պ. Պալենց գրատան:
Տպարանի տվյալը վերցված է շապիկից: Շապիկի վրա` 1913: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Գիրքը թվայնացվել և Հայաստանի ազգային գրադարանին է տրամադրվել անհատի կողմից:
Շարվ. 13x8 սմ։
86 էջ։
File size: 18,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia