Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Րապպըն ազիմ կիւնիւ վէ փէյղամպէրլիքլէրին իթմամը
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): New-York, Boston, California
Year of Publication: 1918
Notes: Էրմէնի Քիթ. Մուգ. թալէպէլէրի Նիւ-Եօրք: Armenien bible students.
Աստծո Արարիչ օրը եւ մարգարեութիւնների լրացումը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ. 15X10 սմ։
144 էջ։
File size: 98 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia