Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Գլափհամ, Ճ.Ո.
Title: Րէսուլի քիլիսա
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1912
Notes: «Քիթապլարը արաշտըրընըզ»: Պիրինճի գըսմ: Բովանդակություն՝ Րէսուլի քիլիսա (Քիթապլարը արաշտըրընըզ, Պիրինճի գըսմ); Միւմինլէրիմ ումումի քեահինլիյի (Քիթապլարը արաշտըրընըզ, իքինճիի գըսըմ); Ա. Մահալլի քիլիսէտէ ալլահըն իտարէսի (Քիթապլարը արաշտըրընըզ, Իւչիւնճիւ գըսըմ); Ա. Միւմինին ալլահա այրըլմասը (Քիթապլարը արաշտըրընըզ, Տէօրտիւնճիւ գըսըմ); Միւմինլէրին վաֆթիզի (Քիթապլարը արաշտըրընըզ, Պէշինճի գըսըմ):
Եկեղեցու առաքելութիւնը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Հինգ մասերը մի գրքում: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է բնագրի առաջին և վերջին էջերից:
Շարվ. 14,5X9 սմ։
50 չհ. էջ։
File size: 24 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, 556-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia