Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տը Վինեի, Ալֆրետ
Title: Քերթուածներ
Publisher (standardized): տպ. Անահիտ
Publisher (as it is on book): Տպարան «Անահիտ»
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Բարիզ
Year of Publication: 1902
Notes: Թարգմանեց Արշակ Չօպանեան: Մատենադարան «Անահիտ», թիւ 2:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Տպագրության թվականը վերցված է Հ. Սիլվանյանի «Համաշխարհային գրականության հայերեն թարգմանությունները» մատենագիտությունից:
Շարվ. 12,5X8 սմ։
36 էջ, դիմանկ.։
File size: 8.48 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia