Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Նինօշվիլի, Է.
Title: Գօգիա Ուիշվիլի
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան «Հերմէս»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1905
Notes: (Պատմուածք): Հրատարակութիւն Գ. Աւանեանցի: Թարգմ. Ղ. Կ.: Վրաց գրականութիւնից N 6: Ա. Ղազիկյանը նշել է առանց տպագրության վայրի, տպարանի, թվականի եւ էջերի քանակի: Թարգմ. հարցականով: Շապիկի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Թօփալ (1890); Սասունցի Օհան (1892) գրքերին:
Շարվ. 13X8 սմ։
40 էջ:
File size: 8,75 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia